N3首脑论坛

N3首脑论坛

新糊口、新物种 、新贸易,

再界说一切 ,新一代 。

N3即新糊口 、新物种、新贸易 ,N3首脑论坛希冀聚合以设计驱动的“新糊口、新物种 、新贸易”首脑人物,缭绕这一话题举行多角度阐释,分享各范畴内设计驱动财产进级的态势 ,拓展会商设计财产范畴的交流,摸索新的意义怎样笼罩原本的糊口体式格局,并迭代界说新的时代 。

N3系列内容:

N3·首脑论坛

2017广州设计周展会收官年夜典 ,聚合海内外以设计驱动的“新糊口、新物种、新贸易(N3)”首脑人物,睁开思惟碰撞以及巅峰对于话,切磋新情况下的设计财产态势。

时间:2017年11月29日下战书

所在 :广州琶洲保利世贸博览馆1号馆论坛区

主理单元 :广州设计周

战略互助媒体:新浪家居 、乐居LIVE

爱体育-爱体育app官方网站

【读音】:

xīn hú kǒu 、xīn wù zhǒng 、xīn mào yì ,

zài jiè shuō yī qiē ,xīn yī dài 。

N3jí xīn hú kǒu 、xīn wù zhǒng 、xīn mào yì ,N3shǒu nǎo lùn tán xī jì jù hé yǐ shè jì qū dòng de “xīn hú kǒu 、xīn wù zhǒng 、xīn mào yì ”shǒu nǎo rén wù ,liáo rào zhè yī huà tí jǔ háng duō jiǎo dù chǎn shì ,fèn xiǎng gè fàn chóu nèi shè jì qū dòng cái chǎn jìn jí de tài shì ,tuò zhǎn huì shāng shè jì cái chǎn fàn chóu de jiāo liú ,mō suǒ xīn de yì yì zěn yàng lóng zhào yuán běn de hú kǒu tǐ shì gé jú ,bìng dié dài jiè shuō xīn de shí dài 。

N3xì liè nèi róng :

N3·shǒu nǎo lùn tán

2017guǎng zhōu shè jì zhōu zhǎn huì shōu guān nián yè diǎn ,jù hé hǎi nèi wài yǐ shè jì qū dòng de “xīn hú kǒu 、xīn wù zhǒng 、xīn mào yì (N3)”shǒu nǎo rén wù ,zhēng kāi sī wéi pèng zhuàng yǐ jí diān fēng duì yú huà ,qiē cuō xīn qíng kuàng xià de shè jì cái chǎn tài shì 。

shí jiān :2017nián 11yuè 29rì xià zhàn shū

suǒ zài :guǎng zhōu pá zhōu bǎo lì shì mào bó lǎn guǎn 1hào guǎn lùn tán qū

zhǔ lǐ dān yuán :guǎng zhōu shè jì zhōu

zhàn luè hù zhù méi tǐ :xīn làng jiā jū 、lè jū LIVE


上一篇:2017 广州设计周主要佳宾、品牌、同期勾当看点 下一篇:2017 广州设计周十个「看患上见」
  • 分享

发表评论